Inköp & Upphandling

Alla inköp och upphandlingar inom Arjeplogs kommun ska präglas av en helhetssyn. Den ska syfta till att utveckla och säkerställa ett effektivt och rationellt flöde av varor och tjänster som ger den största samlade nyttan för kommunen som helhet.

Arjeplogs kommun ingår i ett samverkansavtal med Upphandlingsenheten, Arvidsjaurs kommun.

Miljö och sociala krav och arbetsrätt
Arjeplogs kommun arbetar för hållbar utveckling och ett ekologiskt hållbart samhälle. Vid kommunens upphandlingar bör miljö och sociala krav ställas så långt det är möjligt, utifrån gällande lagstiftning och rättspraxis. Arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal ska även ställas, om det är behövligt. Även vid upphandlingar som understiger tröskelvärdena kan arbetsrättsliga villkor ställas. Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör vilka regler en upphandling ska följa.

Gynnsam konkurrens
Det är av central betydelse att upphandlingar genomförs på sådant sätt att långsiktig konkurrens stimuleras. Detta innebär bland annat att uppmärksamma lokala samt mindre och medelstora företags möjligheter att lämna anbud.

Kommunens upphandlingar regleras av upphandlingslagstiftningen. De lagar som gäller för offentliga upphandlingar är:

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00