Organisation

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är högst beslutande organ med 21 ordinarie ledamöter. Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor och bestämmer hur kommunens arbete ska organiseras och fördelas samt vilka nämnder som ska finnas. Fullmäktige utser även ledamöter i de kommunala bolagen. Fullmäktige kan liknas vid Arjeplogs "riksdag".

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ med 9 ordinarie ledamöter. De leder och samordnar kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämnder, utskott och bolagsstyrelser.

Nämnd och utskott
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ansvarar för miljö-, bygg- och räddningsärenden. Under kommunstyrelsen finns tre utskott: allmänna utskottet, sociala utskottet och barn- och utbildningsutskottet.

Överblick organisationen
Politisk organisation Pdf, 552.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunchef
Anna Kaltenegger
Telefon 0961 - 141 40

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00