Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Obs. Föreskrifter hittas under styrande dokument.

Föreskrift om skoterregleringsområde inom Västra Kikkejaur samebys renskötselområde, Arjeplog kommun 2021

Arjeplogs Kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen(1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom nedanstående området angivet på karta i bilaga 1.

Föreskrift om skoterregleringsområde inom Västra Kikkejaur Pdf, 142.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1, karta Pdf, 399.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Område 1, Jilliebe Storbatjevárrie, del av område för planerat naturreservat, del av fastigheten Arjeplogs Skolbord 1:2:
från 2021-04-01 till 2021-06-01.

Föreskrift om skoterregleringsområde inom Svaipa samebys renskötselområde, Arjeplog kommun 2021

Arjeplogs Kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen(1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom nedanstående området angivet på karta i bilaga 1.

  1. Område Kráhpiesvarrie, Tjamuok och Jeärtta med omkringliggande skogsområden. Från och med 20 april till och med 30 juni 2021.

Beslut om reglering av terrängkörning inom Svaipa samebys renskötselområde Word, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1, karta Pdf, 15.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2, undantag Pdf, 25.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrift om skoterregleringsområde inom Semisjaur-Njargs samebys renskötselområde, Arjeplog kommun 2021

Arjeplogs Kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen(1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom nedanstående området angivet på karta i bilaga 1.

  1. Njássja - Från och med 17 april till och med 30 juni 2021
  2. Tjidtjak - Från och med 19 april till och med 30 juni 2021
  3. Fierrás med Tjállasvárddo - Från och med 19 april till och med 30 juni 2021
  4. Pieljekaise – Från och med 19 april till och med 30 juni 2021

Beslut om reglering av terrängkörning inom Semisjaur-Njargs samebys renskötselområde Word, 50.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1, karta Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2, undantag Pdf, 25.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrift om skoterregleringsområde inom Luokta-Mavas samebys renskötselområde, Arjeplog kommun 2021

Arjeplogs Kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen(1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom nedanstående området angivet på karta i bilaga 1.

Beslut om reglering av terrängkörning inom Luokta-Mavas samebys renskötselområde Pdf, 129.2 kB.
Bilaga 1, karta Pdf, 1.7 MB.
Lista på undantag återfinns i beslutet.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: