Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Obs. Föreskrifter hittas under styrande dokument.

Skoterförbud på Bäno, Tjidtják samt Pieljekaise

Arjeplogs kommun beslutar om ikraftträdande av föreskrift om reglering av skotertrafik inom Semisjaur-Njarg sameby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom nedanstående områden angivet på karta i bilaga 1.

Beslutet för Bäno gäller 2023-11-17 till och med 2023-12-24 med rätt till förlängning.
Beslutet för Tjidtják gäller 2023-11-17 till och med 2024-01-11 med rätt till förlängning.
Beslutet för Pieljekaise gäller 2023-11-17 till och med 2024-01-11 med rätt till förlängning.

Undantag från föreskriften
1. Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och andra stycket punkt 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594).
2. Undantag ger ortsbor rätt att färdas kortaste väg till och från sitt fritidshus om fastigheten är belägen inom förbudsområdet.

Beslut om ikraftträdande Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Undantag Pdf, 55.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Tillfälliga skoterförbud

Broschyr: Renar och snöskoter Pdf, 1.1 MB.

Kartor finns även på Tingsbacka.