Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Obs. Föreskrifter hittas under styrande dokument.

Jilliebe Storbatjevárrie

Arjeplogs Kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen(1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom nedanstående området angivet på karta i bilaga 1.

1. Jilliebe Storbatjevárrie, del av område för planerat naturreservat, del av fastigheten Arjeplogs Skolbord 1:2

Syftet med föreskriften är att skydda känslig fauna från störningar från friåkning med snöskoter i bergsområdet. Beslutet gäller 2022-03-05 till 2022-06-01 och även om detta överklagas.

Undantag från föresrkiften
1. Föreskriften gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och andra stycket punkt 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594).

2. Färd längs skoterleder, färdstråk, skogsbilvägar, kraftledningesgator och sjöar är tillåtet.

Föreskrift Pdf, 56.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Pdf, 399.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Hur man överklagar Pdf, 47.2 kB, öppnas i nytt fönster.


 

Njássj, Tjidtjak, Fierrás med Tjállasvárddo och Pieljekaise

Arjeplogs Kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom nedanstående området angivet på karta i bilaga 1
1. Njássj
2. Tjidtjak
3. Fierrás med Tjállasvárddo
4. Pieljekaise
Föreskriften är gällande från och med den 20 april till och med den 30 juni 2022 i ovanstående områden.

Bilaga 1, karta Pdf, 1.9 MB.
Föreskrift Pdf, 35.5 kB.
Hur man överklagar Pdf, 47.2 kB, öppnas i nytt fönster.


 

Kráhpiesvarrie, Tjamuok och Jeärtta

Arjeplogs Kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om förbud för körning med snöskoter på Kráhpiesvarrie, Tjamuok och Jeärtta med omkringliggande skogsområden enligt angivit på karta i bilaga 1.
Föreskriften är gällande från och med den 22 april till och med den 30 juni 2022 i ovanstående områden.

Bilaga 1, karta Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrift Pdf, 76.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Hur man överklagar Pdf, 47.2 kB, öppnas i nytt fönster.


 

Luokta Mavas samebys renskötselområde

Arjeplogs Kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom Luokta Mavas samebys renskötselområde, enligt angivit på karta i bilaga 1.

Föreskriften gäller från om med 30 april 2022 och till och med 30 juni 2022.

Undantag från föreskriften
1. Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och andra stycket punkt 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594) se bilaga 2, föreskriften.

2. Skotertrafik är tillåten längs de leder och färdstråk som är markerade på karta i bilaga 1.
a. Skuhppe – Niedajávvre – Slubbojávvre - Duorbunjávvre längs Duorbunjåhka och längs Gierggemåhkjåhkå och längs myrarna österut till vandringsleden mot Vuovlakjåhka- längs vandringsleden till Rävudden.
b. Längs vandringsleden från Siejdegávva via Suollakjávrre till Vuovlakjåhkka – längs vandringsleden från Vuovlakjåhka norrut till trädgänsen –rak linje längs myrarna till östra delen av Árvesjávvre.
c. Leden från Áhkábákte och leden mot Stuora Rissa

Avvikelser på max 50 meter från led/färdstråk får ske för parkering eller för att förhindra störning på djur eller det icke motoriserade friluftslivet samt för att undvika barmarksfläckar.

Bilaga 1, karta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrift Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster.
Hur man överklagar Pdf, 47.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: