Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Obs. Föreskrifter hittas under styrande dokument.

Skoterförbud inom Luokta Mavas samebys renskötselområde

Arjeplogs kommun beslutar om ikraftträdande av föreskrift om reglering av skotertrafik inom Svaipa sameby Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. inom angivet område på karta i bilaga 1.

Beslutet började gälla från fredagen 3 maj och gäller till och med söndagen 30 juni 2024.

Undantag från föreskriften
1. Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och
andra stycket punkt 1–6 terrängkörningsförordningen (1978:594), se bilaga 2.

2. Terrängskotertrafik är tillåten längs de leder och färdstråk som är markerade på
karta i bilaga 1 samt nedan nämnda. Avvikelser på max 50 meter från led/färdstråk
får ske för parkering eller för att förhindra störning på djur eller det icke
motoriserade friluftslivet samt för att undvika barmarksfläckar.
a. Skuhppe – Niedajávvre – Slubbojávrre - Duorbunjávvre längs Duorbunjåhkå
och längs Gierggemåhkjåhkå och längs myrarna österut till vandringsleden mot
Vuovlakjåhka - längs vandringsleden till Rävudden.
b. Längs vandringsleden från Siejdegávva via Suollakjávrre till Vuovlakjåhkka –
längs vandringsleden från Vuovlakjåhka norrut till trädgränsen – rak linje längs
myrarna till östra delen av Árvesjávrre.
c. Leden från Áhkábákte och leden mot Rissájávrre.

3. Undantag ger ortsbor rätt att färdas kortaste väg till och från sitt fritidshus om
fastigheten är belägen inom förbudsområdet.

 

Karta över förbudsområdet.


Skoterförbud på Kráhpiesvárrie, Tjamuok och Jeärtta

Arjeplogs kommun beslutar om ikraftträdande av föreskrift om reglering av skotertrafik inom Svaipa sameby Pdf, 28.5 MB, öppnas i nytt fönster. inom nedanstående områden angivet på karta i bilaga 1.

Beslutet började gälla från tisdagen 30 april och gäller till och med söndagen 30 juni 2024.

Undantag från föreskriften
1. Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och
andra stycket punkt 1–6 terrängkörningsförordningen (1978:594), se bilaga 2.
2. Terrängmotorfordonstrafik är tillåten längs de leder och färdstråk som är markerade på karta i bilaga 1. Avvikelser på max 50 meter från led/färdstråk får ske för parkering eller för att förhindra störning på djur eller det icke motoriserade
friluftslivet samt för att undvika barmarksfläckar.
3. Undantag ger ortsbor rätt att färdas kortaste väg till och från sitt fritidshus om
fastigheten är belägen inom förbudsområdet.

Karta:

 

 

Skoterförbud på Njássja

Arjeplogs kommun beslutar om ikraftträdande av föreskrift om reglering av skotertrafik inom Semisjaur-Njarg sameby Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. inom nedanstående områden angivet på karta i bilaga 1. Beslutet började gälla från söndagen 3 mars till och gäller till söndagen 7 april 2024.

Arjeplogs kommun har beslutat om förlängning av ovan nämnda beslut, gällande från måndagen 8 april till och med söndagen 30 juni 2024.

Total förbudstid vid område Njássja: från söndagen 3 mars till och med söndagen 30 juni 2024.

Undantag från föreskriften
1. Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och andra stycket punkt 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594).
2. Undantag ger ortsbor rätt att färdas kortaste väg till och från sitt fritidshus om fastigheten är belägen inom förbudsområdet.

Beslut om ikraftträdande, karta samt undantag (3 mars-7april) Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om ikraftträdande, karta samt undantag (8 april-30 juni) Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Skoterförbud på Tjidtjak, Pieljekaise och Fierrás med Tjállasvárddo

Arjeplogs kommun beslutar om ikraftträdande av föreskrift om reglering av skotertrafik inom Semisjaur-Njarg sameby Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. inom nedanstående områden angivet på karta i bilaga 1. Beslutet börjar gälla från fredagen 19 april till och gäller till söndagen 30 juni 2024.

2. Tjidtjak
3. Pieljekaise
4. Fierrás med Tjállasvárddo

Undantag från föreskriften
1. Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och
andra stycket punkt 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594), bilaga 2.
2. Skotertrafik är tillåten längs de leder och färdstråk som är markerade på karta i
bilaga 1. Avvikelser på max 50 meter från led/färdstråk får ske för parkering
eller för att förhindra störning på djur eller det icke motoriserade friluftslivet
samt för att undvika barmarksfläckar.

För ytterligare information, se beslutet nedan.

Beslut om ikraftträdande, karta samt undantag (19 april-30 juni) Pdf, 487.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över områdena. Förbudsområdena är röda.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Tillfälliga skoterförbud

Broschyr: Renar och snöskoter Pdf, 1.1 MB.

Kartor finns även på Tingsbacka.