Utbildning och barnomsorg

OAHPAHUS JA MÁNÁIDFUOLAHEAPMI

Mánáidfuolaheapmi fálahuvvo Árjepluovi ovdakuvllas, Sláganjuonnán ovdaskuvllas ja maid vánhenkooperatiivvas Alitbiellu.

Árjepluovi gielda dáhkida saji ovdaskuvlii golbma mánu siste dan beaivelogus go čálalaš ohcan lea dahkun ja registrerejuvvon.

Lene Högnes Jörgensen lea ovdaskuvlahoavda Árjepluovis.

Vuolle- ja gaskadásseskuvllat gávdnojit Árjepluovis (Suolováreskuvla) ja Sláganjuonnánis. Badjedásseskuvla (Girkosuoloskuvla) gávdnu Árjepluovis.

Ola Sonidsson lea hoavda vuođđoskuvllas.

Gymnásaidoahpahus fálahuvvo Tjårvekaskuvllas.

Nina Lango lea hoavda gymnásas.

Oahppit eará guovlluin geat háliidit gazzat oahpu Árjepluovis fálahuvvo orrun Elevhemmet Stugan.

Jus siđat eanet dieđu sámegillii oahpahus ja mánáidfuolaheami birra Árjepluovis, sáhtát váldit oktavuođa Nina Lango gos oaččut eanet veahki.

Utbildning och barnomsorg

Barnomsorg erbjuds i Arjeplogs förskola samt hos föräldrakooperativet Blåklockan.

Arjeplogs kommun garanterar en plats i förskolan inom fyra månader från det datum när skriftlig ansökan lämnats in och registrerats.

Lene Högnes Jörgensen är förskolerektor i Arjeplog.

Låg- och mellanstadieskolor finns i Arjeplog (Öbergaskolan) och i Slagnäs. Högstadieskola (Kyrkholmsskolan) finns i Arjeplog.

Ola Sonidsson är rektor för grundskolan.

Gymnasieutbildningar erbjuds på Hornavanskolan.

Nina Lango är rektor för gymnasiet.

För elever utifrån som vill studera i Arjeplog erbjuds boende på Elevhemmet Stugan.

Vill Du har mer information på samiska om utbildning och barnomsorg i Arjeplog, kan Du vända dig till Nina Lango för att få hjälp.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Dokument

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00