Arjeplogs Vintermarknad
6-8 mars 2015

16:00-

Under marknadshelgen erbjuder Cold-Nose-Huskies hundspannsturer i samarbete med Silver Resort i anslutning till Kraja och Experience Arjeplog.

För information ring receptionen på Kraja:

Tel: +46 (0)961 315 00


Publicerad av: Turist Turistbyrå
Senast ändrad:

Information

Arjeplogs Turistbyrå
Telefon 0961 - 145 20 turist@arjeplog.se