Elevhälsan

Vad är elevhälsan?

Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultatet av den samlade livssituationen och därför måste alla som träffar eleverna ta ett gemensamt ansvar och utnyttja resurserna över gränserna. I gruppen barn- och elevhälsoteam ingår förvaltningschef, rektorer, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagoger. Teamets arbete handlar om att främja hälsa hos alla barn och ungdomar men bör ha fokus på barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande. Barn och elevhälsoteamet ska ha en överblick över skolsituationen för alla barn och elever inom skolväsendet i Arjeplogs kommun. Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är en prioriterad grupp när det gäller insatser i förskola och skola. 

Styrdokument

Handlingsplan barn- & elevhälsoteametPDF
Handlingsplan vid problematisk skolfrånvaroPDF

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 04 november 2019

Information

Skolsköterska
Inga-Lena Mattsson
Telefon 0961 - 141 64

Måndag - Fredag
07.00-16.15

Kurator
Marlies Vikberg
Telefon 0961 - 142 68

Skolpsykolog
Bokas via skolsköterska.

Skolläkare
Bokas via skolsköterska.

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Dexter

Skolexpedition för:
-Grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster