Elevhälsan

Vad är elevhälsan?

Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultatet av den samlade livssituationen och därför måste alla som träffar eleverna ta ett gemensamt ansvar och utnyttja resurserna över gränserna. I gruppen barn- och elevhälsoteam ingår förvaltningschef, rektorer, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagoger. Teamets arbete handlar om att främja hälsa hos alla barn och ungdomar men bör ha fokus på barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande. Barn och elevhälsoteamet ska ha en överblick över skolsituationen för alla barn och elever inom skolväsendet i Arjeplogs kommun. Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är en prioriterad grupp när det gäller insatser i förskola och skola. 

Styrdokument

Handlingsplan barn- & elevhälsoteamet Pdf, 337.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan vid problematisk skolfrånvaro Pdf, 545.7 kB.

Organisation

Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, psykolog, och specialpedagog. Elevhälsan bidrar till att utveckla och anpassa lärandemiljöerna till barns och ungdomars behov. Den kan vara ett stöd i arbetet med åtgärdsprogram samt i arbetet med utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering. Elevhälsan kan bidra till skolornas kompetensutveckling, samt bidra konsultation/handledning, pedagogiska utredningar och funktionsbeskrivningar. Personalen inom verksamheten har ansvar att utveckla sin kunskap så att man kan bemöta barn och ungdomar på ett sätt som svara mot deras behov.

Barn- och elevhälsoteamets övergripande organisation
Kultur- och utbildningschef
Fredrik Westerlund
Telefon: 0961-143 52
Mobil: 070-118 71 42

Rektor Hornavanskolan
Nina Lango
Telefon: 0961-141 58, Telefon: 070-283 49 30

Rektor Silverskolan
Helen Lindberg
Telefon: 0961-142 80

Rektor förskolan
Lene Høgnes Jørgensen
Telefon: 0961 - 141 72

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Kultur- och utbildningschef
Fredrik Westerlund
Telefon: 0961-143 52
Mobil: 070-118 71 42

Skolsköterska
Sigrid Granström
Telefon 0961 - 141 64

Måndag - Fredag
07.00-16.15

Kurator
Marlies Vikberg
Telefon 0961 - 142 68

Specialpedagoger
Karina Karlsson
Telefon: 0961-141 75
Mobil: 073 - 021 57 47

Eva Bergström
Telefon: 0961-142 34
Mobil: 073 - 021 29 97

Kajsa Markström
Telefon: 0961-142 87
Mobil: 072 - 208 85 06

Skolpsykolog
Bokas via skolsköterska.

Skolläkare
Bokas via skolsköterska.

Användbara länkar:
Skolverket Länk till annan webbplats.
Skolinspektionen Länk till annan webbplats.
Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00