Förskola

Förskola vinter

Om förskolan

Arjeplogs förskola ligger vackert beläget, vid foten av Öberget med närhet till skog, vatten, med allt vad de innebär. Förskolan ligger alldeles bredvid idrottsplatsen och sporthallen.

Förskolan är en pedagogisk verksamhet som erbjuds barn i åldrarna ett till fem år i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller om barnet har eget behov på grund av familjens situation i övrigt. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö 18 och skollagen.

Arjeplogs förskola ligger i närheten av biblioteket och idrottsanlägning. Här finns också närhet till både skog och vatten. Förskolan inrymmer i dagsläget sex avdelningar, varav en avdelning är en samisk avdelning.

Arjeplogs kommun är förvaltningskommun för de samiska språken. På vår samiska avdelning strävar vi efter att ge de barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskolan där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på samiska.

De samiska språken och kulturen är en naturlig del av skolverksamheten i Arjeplogs kommun.

Förskola finns i form av kommunal förskola eller enskild verksamhet (Blåklockan).

Allmän förskola för 3-5-åringar

Alla tre-, fyra- och femåringar har enligt lag rätt till Allmän förskola 525 timmar per år eller 15 timmar per vecka. Rätten till allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år och är avgiftsfri.

Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar. Det vill säga att uppehåll görs vid lov. Vid lovtillsyn debiteras minst fjorton dagars avgift.

Kommunen har en skyldighet att anordna plats men det är frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

Quiculum

Vi använder oss av skolplattformen Quiculum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

App för mobiltelefon finns i App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Apple) och Play Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Google).

För att söka plats i förskola, säga upp en förskoleplats eller anmäla vårdnadshavarnas inkomster, gå till Quiculums e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Rektor förskolan
Lene Høgnes Jørgensen
Telefon: 0961 - 141 72

Biträdande rektor
Anne Kuhmunen
Telefon: 073-060 43 93

Kontakt Arjeplogs förskola:
Galaxen: 076-103 11 85
Karlavagnen: 076-105 05 68
Polstjärnan: 076-103 89 55
Vintergatan: 076-104 78 45
Tellus: 076-794 65 44
Solen: 076-102 81 38

Postadress:
Arjeplogs förskola
Arjeplogs kommun
938 81 Arjeplog

Blåklockans Förskola är ett föräldrakooperativ. Kontakt Blåklockans förskola:
0961-101 88.

Användbara länkar:
Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter
Tillämpningsregler Word, 966.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Likabehandlingsplan Pdf, 151.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00