Studie- och yrkesvägledning

Vägledningssamtalet kan ge dig en möjlighet att få ökade kunskaper om vad som passar just dig när det gäller arbete och studier. Studievägledaren kan hjälpa dig att få ett bättre underlag för dina beslut vare sig det gäller val till gymnasiet eller vuxenutbildning. Målet är att du som elev ska öka medvetenheten om dig själv och dina valmöjligheter. Att du ska öka din förmåga att ta väl underbyggda beslut som gäller ditt framtida studie- och yrkesliv. Vem är du? Vilka är dina personliga egenskaper, intressen och kunskaper? Hur kan du använda hela din kapacitet för att förverkliga dina drömmar och på så vis nå fram till just det mål du har för framtiden.

Kontakta Studie- och yrkesvägledaren om du har frågor och funderingar kring val av kurser, om behörigheter, fortsatta studier eller yrken.

Välkommen med dina frågor!

Vilken SYV ska jag vända mig till?

Har du frågor om vuxenutbildning?
Inger Holgersen - 0961-142 04
Nina Lango - 0961 - 141 58

Har du frågor om grundskolan eller gymnasiet?
Linda Lundström - 0961-142 13

Studieekonomi

www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.stipendier.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information kring olika utbildningsvägar

www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - antagningsstatistik sedan tidigare år
www.KY-utbildningar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.folkhogskola.nulänk till annan webbplats
www.studentum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - meritpoäng, områdesbehörigheter, beräkna ditt meritvärde
www.yhguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå din egen väg!

"Gå din egen väg!" är en satsning för att uppmuntra ungdomar att bryta med de könsmönster som ofta styr studie- och yrkesval. På www.gådinegenväg.selänk till annan webbplats finns rapporter, broschyrer och filmer för dig som är intresserad av att veta mer.


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 17 september 2018