Utvecklingsstrategi & Översiktsplan

Framåt – Åvddån

Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan för Arjeplogs kommun

Kommunen har tillsammans med många olika aktörer tagit fram en plan för hur vi kan arbeta med sikte på framtiden och mot vår vision - Världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt.

 1. Huvuddokument (högre upplösning Pdf, 23.8 MB, öppnas i nytt fönster. | lägre upplösning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.)
 2. Utvecklingsbygder (lägre Pdf, 3 MB. upplösning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.) För högre upplösning, skicka ett mail till vår kommunikatör, Martin Stråmo.
 3. Planeringsunderlag (högre upplösning Pdf, 75.6 MB, öppnas i nytt fönster. | lägre upplösning Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.)
 4. Miljökonsekvensbeskrivning (högre upplösning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. | lägre upplösning Pdf, 833.4 kB, öppnas i nytt fönster.)
 5. Bilaga 7 Naturvärdesinventering (högre upplösning Pdf, 47.3 MB, öppnas i nytt fönster. | lägre upplösning Pdf, 10.7 MB, öppnas i nytt fönster.)
 6. Samrådsredogörelse (högre upplösning Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster. | lägre upplösning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.)
 7. Kommuntäckande mark- och vattenanvändningskarta (högre upplösning Öppnas i nytt fönster.)
 8. Karta Arjeplogs tätort (högre upplösning Öppnas i nytt fönster.)
 9. Särskilt utlåtande (högre upplösning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.)
 10. Särskild sammanställning (pdf) Pdf, 387.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Kommunfullmäktiges beslut om antagande §26 2018-04-23 (pdf) Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

En kommuns planering för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas påverkar utvecklingen. Det handlar om planering för näringslivet, som testverksamhet, besöksnäring och rennäring, men även om sociala värden. Människor som trivs och mår bra är en förutsättning för ekonomisk utveckling. Fysisk planering kan skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö med bra boende, skola, äldrevård, kommunikationer, kultur och friluftsliv. Allt hänger ihop.

Planen som antogs av Kommunfullmäktige våren 2018 ska hållas levande och nya förslag och idéer tas gärna emot.

Frågor, förslag och funderingar - kontakta:

Kvalificerad handläggare och utredare
Emma Eriksson
0961-141 06

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kvalificerad handläggare och utredare
Emma Eriksson
0961-141 06

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00