Räddningtjänst, krisberedskap och säkerhet

En ung pojke står med armen runt en hund på ett berg. De blickar ut över en sjö med fjäll i bakgrunden.

Arjeplogs kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

När en olycka inträffar i vardagen, till exempel brand i en lägenhet eller en trafikolycka så är det Räddningstjänsten som rycker ut.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat råd som riktar sig direkt till privatpersoner inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor. Klicka här för att komma till deras sida om råd till privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Arjeplog kommer kommunens webbplats www.arjeplog.se Länk till annan webbplats. att användas för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera.

Vad är en extraordinär händelse eller en kris?

  • en händelse som avviker från det normala
  • en händelse som innebär en allvarlig störning
  • en händelse som medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • en händelse som kräver skyndsamma insatser.

Under flikarna till vänster hittar du information om Arjeplogs kommuns arbete när det gäller trygghet, säkerhet och kris.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Viktiga telefonnummer

Vid akuta nödsituationer
Telefon 112

Nationellt informationsnummer Telefon 113 13

Ej akuta ärenden, polis
Telefon 114 14

Giftinformationscentralen
Telefon 010-456 67 00

Sjukrådgivning
Telefon 1177

Räddningstjänsten
Telefon 0961-141 12
raddningstjansten@arjeplog.se

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00