• 16 september 2019
  Nu är det dags att hålla efter häckar och träd nära vägar och gångbanor
  Vintern stundar och snöröjningsfordonen börjar oljas, tankas och förberedas. Vi vill passa på att informera om att det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten så att medtrafikanter blir mer synliga vid utfarter och att snöröjningsfordon kan komma fram.
  Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck, kan det innebära att du hålls ansvarig om en olycka inträffar.Om du har träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att trafiken kan passera under växterna utan problem.För att trafikanter ska kunna passera behövs en fri höjd på minst
  • 2,5 meter över gångbana
  • 3,2 meter över cykelväg
  • 4,6 meter över körbana.
  Klicka här för mer information om vad som gällerPDF.
 • 12 september 2019
  Arjeplogs kommun med i projekt för bättre leveranser av paket
  I slutet av 2019 lägger Bussgods ner sin verksamhet. Detta gör att flera kommuner i Norrbotten står inför stora utmaningar inom transport- och postsektorn. Postnord har samtidigt meddelat att de kommer minska sitt serviceerbjudande på landsbygden. Detta kommer att påverka kommunens näringsliv och privata hushåll.Arjeplog och Pajala kommuner ingår nu i ett pilotprojekt, Nationell Ombudsplattform, finansierat av Tillväxtverket och Region Norrbotten, som går ut på att hitta lösningar för att undvika att situationen drabbar samhället. Sveriges Paketombud leder projektet.
  Förhoppningen är att projektet ska leda till bättre samordning av transporter av varor, en mindre klimatpåverkan och tätare leveranser.Med detta inbjuder Arjeplogs Kommun in deltagare till workshop den 25 September kl. 09:00. Inbjudan riktar sig till företagare, distributörer och andra som har daglig kontakt med pakethantering.För anmälan till workshop och eventuella andra frågor, kontakta Therese Stenvall. therese.stenvall@arjeplog.seHär kan ni läsa mer om projektet: https://www.sverigespaketombud.se/projektet-nationell-ombudsplattform/länk till annan webbplats
 • 12 september 2019
  Flygövning i luftrummet över Norrbotten och Västerbotten
  Under vecka 37 och vecka 38 genomför F 21 och F 17 en taktisk flygövning i luftrummet över Norrbotten och Västerbotten.
  Båda veckorna förekommer lågflygning inom övningsområdet. Under vecka 38 genomförs även överljudsflygning - flygning över ljudets hastighet.När flygplanen når ljudets hastighet, cirka 1220 km/h, har ljudvågorna framför planet tryckts ihop så tätt att det bildas en våg framför planet och när denna når marken kan den upplevas som en ljudbang, en kraftig smäll. Om och i vilken utsträckning smällen hörs på marken beror mycket på väder och vind vid det aktuella tillfället.För att i möjligaste mån försöka undvika störningar på marken har Flygvapnet omfattande bestämmelser vad gäller överljudsflygningar. Bland annat genomförs de inte på lägre höjd än 10 000 meter över land.Vissa områden på kartan kommer försöka undvikas, men då planen färdas så pass snabbt och över stora ytor under pågående luftstrider är det inte alltid det är möjligt. Flygning sker endast dagtid. Eventuella anmärkningar hänvisas till F 21 växel 0920 - 23 40 00.


 • 11 september 2019
  Välkommen till föreställning "Jag skulle då gå vid första slaget"
  Välkommen till föreställningen ”Jag skulle då gå vid första slaget” 19 september kl. 18.00 på Silvermuseet. Föreställningens längd är cirka 50 minuter, plus kaffestund med samtal och frågor efteråt.


  Marit är förälskad, passionerat förälskad säger hon med ett skratt. Hon har aldrig varit med om nått liknande och hon är säker på att det här är mannen i hennes liv, han köpte blommor på en torsdag!Vi får följa minnet av Marits relation med en man som går från att vara drömmen till att bli mardrömmen. Hur det som började som en till synes oskyldig kommentar snabbt eskalerade in i ett allt mer destruktivt förhållande med våldet närvarande varje dag.Marits berättelse blandas med reflektioner kring normaliseringsprocesser, försvar och hur en person som utsätts för våld till slut mister kontakten med sitt sanna jag. Går det någonsin att få tillbaka?Att var femte kvinna i Sverige har varit utsatt för våld är en skrämmande insikt. Och att det då borde finnas förövare i samma utsträckning är ännu mer skrämmande så det tänker vi inte på. Med ”Jag skulle då gå vid första slaget” vill vi lyfta det som är svårt att prata om.
 • 09 september 2019
  Let's gå - eller trampa på!
  Barn rör sig allt mindre i vardagen och det är dåligt för deras hälsa. Förut cyklade och gick barnen till skolan. Idag blir de skjutsade i allt större utsträckning.Att barnen cyklar eller går dit de ska är kanske det enklaste sättet att snabbt skapa mer vardagsrörelse som främjar deras hälsa.
  Arjeplogs kommun ingår i ett projekt/samarbete med Luleå tekniska universitet för att uppmuntra att barn och ungdomar ska ha aktiva skoltransporter, det vill säga gå eller cykla till skolan.Målet är att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet. Andra effekter är att de blir piggare i skolan och upprätthåller sociala relationer när de går/cyklar med någon kompisVi ber er beakta att rekommenderad ålder för att cykla självständigt i trafiken är 11-12 år. Det krävs att man utvecklat mognad på många sätt, bl.a. syn, hörsel, simultanförmåga , avgöra avstånd och hastigheter och förstå och bedöma olycksrisker.Let's gå!Se www.ltu.se/aktivaskoltransporterlänk till annan webbplats för mer information.
  Eller klicka här för att ladda ned broschyren Let's gå - trampa påPDF.

 • 06 september 2019
  Tingsbackas entré byggs om
  Pressmeddelande:
  Tingsbackas entré genomgår för närvarande en ombyggnation. Arbetet beräknas vara klart i slutet av året. Förändringarna medför både ökad tillgänglighet för medborgarna och bättre arbetsmiljö för de som arbetar på Tingsbacka.


  Efter ombyggnationen blir det möjligt att känna till hur många som befinner sig i byggnaden, vilket är viktigt bland annat ur brandskyddsperspektiv. Även polisens reception kommer att flyttas närmare entrén.- En ny reception byggs i nära anslutning till entrén. Den kommer att vara bemannad under Tingsbackas öppettider. Vi hoppas kunna ge våra medborgare ett ännu bättre bemötande och en ökad möjlighet att direkt få hjälp med sina frågor, säger Peter Andersson, kommunchef.De som vill ta del av konsten i byggnaden, delta i möten eller hämta information från exempelvis Arbetsförmedlingen är fortfarande välkomna att göra det. Den främsta skillnaden blir att välkomnandet och möjligheten att få hjälp sker redan vid entrénFör mer information, kontakta
  Martin Stråmo, kommunikatör
  0961-141 39
  martin.stramo@arjeplog.se

 • 04 september 2019
  Ej tömda sopkärl på grund av trasig sopbil
  En trasig sopbil har lett till att endast vissa delar av samhället fått sina sopkärl tömda. De berörda är boende på samhället, i Erikslund, Baktåive, Norrmalm och Övre långträsk.Ni som inte fått era kärl tömda, låt kärlet stå kvar till i morgon så töms det under morgondagen.

 • 02 september 2019
  Nu läggs makadam mellan Mellanström - Gasa
  Från och med 2 september läggs makadam längs väg 609, mellan Mellanström och Gasa. Beläggningsarbetet pågår samtidigt, men sträckor med makadam kommer förekomma i 3-4 veckor.
  Om det är möjligt rekommenderas det att ta en annan färdväg.

 • 28 augusti 2019
  Vattenläcka på Stengatan och Jakobsgatan

  Det är avbrott av vattenleveranserna för boende längs Stengatan och Jakobsgatan. Störningar kan även förekomma vid närliggande gator. Detta på grund av en avgrävd ledning. Reparationsarbetet har påbörjats och beräknas bli färdigt innan lunchtid.
  För de drabbade finns det vatten att hämta vid Medborgarhuset.
  När vattnet är åter kan det vara missfärgat. Det är bara att spola ett tag tills vattnet blir klart.Vi beklagar läckan och arbetar för fullt för att åtgärda felet.
 • 21 augusti 2019
  Pitesamiskans skriftspråk är nu godkänt

  Det pitesamiska skriftspråket godkändes igår, under en nästintill högstämd stund på Silvermuseet i Arjeplog. Flera talare under eftermiddagen höll med varandra om att pitesamiskans godkännande även som skriftspråk höjer språkets status.
  På plats var bland annat det svenska Sametingets vice ordförande, Norges Sametingsråd, en delegat från Finlands Sameting, Sametingets språknämnd och flera förväntansfulla åhörare.

  Dokumentet skrev under på plats
  Under 2018 utsåg styrelsen för Samiskt Parlamentariskt råd en pitesamisk arbetsgrupp inom Sámi Giellagáldu. Gruppen bestod av Inger Fjällås, Bruce Morén Duolljá, Peter Steggo och Ole Henrik Magga. Arbetsgruppen fick mandat att normera den pitesamiska ortografin. Under gårdagen var samtliga på plats för att skriva under dokumentet ”Pitesamisk ortografi” och därmed, med den sista signaturen på plats, förklara det pitesamiska skriftspråket godkänt.

 • 08 augusti 2019
  UPPHÄVANDE AV ELDNINGSFÖRBUD
  Med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 7 meddelas följande: Från och med fredag 2019-08-09 kl. 09.00 upphävs eldningsförbudet i följande områden:
  • Lycksele kommun
  • Malå kommun
  • Storumans kommun
  • Sorsele kommun
  • Arjeplogs kommun
  • Arvidsjaurs kommun

  Beslutet innebär att det åter är tillåtet att elda utomhus
  • Trots att det regnat de senaste dagarna har mycket av regnvattnet gått rakt ner i grundvattnet. Det finns även markområden som skuggats av trädens lövverk och därför inte genomfuktats tillräckligt. Stor försiktighet är därför nödvändig.
  • Eldningsförbud eller ej. Det är alltid den person som hållit i tändstickan som kommer att hållas ansvarig om en eld sprider sig utom kontroll.
  Upphävandet av Eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.Räddningscheferna i Lycksele, Malå, Storumans, Sorsele, Arjeplog och Arvidsjaurs kommun
 • 26 juli 2019
  Eldningsförbud

  Från och med 27 juli råder eldningsförbud i Arjeplogs kommun.

  Vad får du elda? Förbudet gäller endast eldning, grillning, matlagning, bränning med fasta bränslen som till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Det innebär att eldning eller matlagning med spritbrännare eller gasolbrännare är tillåten. Pyroteknik och heta arbeten där man inte använder fasta bränslen är också tillåten. 

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se