11 februari 2021

Arjeplog långt fram i vaccinationen

Arjeplog är den kommun i Sverige som har gett störst andel av befolkningen dos 2 av covid-19-vaccinet.

14 procent av Arjeplogs befolkning har fått sin första vaccinationsdos och 3,4 procent har fått dos 2.

Arjeplogs kommun har vaccinerat färdigt de som tillhör kommunens omsorg, både vårdtagare och vårdnära personal. Mot slutet av februari kommer Region Norrbotten att inleda fas 2, genom att kontakta alla i åldersgruppen 65+ med ett brev hem till folkbokföringsadressen. I brevet kommer det finnas instruktioner för hur man går tillväga för att boka en tid för vaccinering.

Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

  • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
  • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter
  • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
  • Personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
  • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Hur och när vaccinationen kommer att ske. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuella siffror över antalet vaccinerade. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00