23 oktober 2021

Beslut om gymnasiet tas i november

Kommunfullmäktige i Arjeplogs kommun kommer att fatta beslut om ungdomsgymnasiet vid ett fullmäktige i november månad.

Frågan om hur gymnasieutbildningen i Arjeplog ska organiseras har varit högaktuell de senaste åren och i september genomförde kommunen en folkomröstning. Frågan var ursprungligen tänkt att hanteras i kommunfullmäktige måndag 25 oktober, men nu har fullmäktiges ordförande Mats Abrahamsson (S) och kommunstyrelsens ordförande Isak Utsi (S) kommit överens med partierna i fullmäktige om att frågan i stället ska behandlas på ett extra kommunfullmäktige i november månad.

- Vi ser att vår förvaltning behöver ytterligare tid för att fullgöra sin förhandlingsskyldighet enligt MBL gentemot fackförbunden och för oss politiker är det viktigt att vi ger det utrymmet som behövs, säger Isak Utsi.

De lokala förhandlingarna med de fackliga organisationerna avslutades den 18 oktober och nu vidtar centrala förhandlingar med de förbund som framställt till kommun om det.

- De lokala förhandlingarna har genomförts och avslutats något senare än tänkt, det gör att vi behöver en förlängd tidsram som ger utrymme för eventuella centrala förhandlingar, avslutar Peter Andersson, kommunchef.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00