18 mars 2022

Information om Arjeplog kommuns hantering av covid-19

Vecka 11

Genom omvärldsbevakning ser säkerhetsgruppen att samhället går tillbaka det normala. Därmed kommer Arjeplogs kommun lokala rekommendationer att upphävas fredag 18 mars. Den allmänna testningen av covid-19 i samhället har upphört men det förekommer fortsatta rekommendationer inom hälso- och sjukvård.

Fortsatt gäller ett individuellt ansvar att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Det är möjligt genom att:

*Fullfölj alla rekommenderade vaccinationer.

*Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

*Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

*Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk. Men var uppmärksam på om du blir sjuk och får symtom på covid-19. Då ska du stanna hemma.

*Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Om du har symtom och tar ett självtest ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om resultatet är positivt eller negativt. Ett negativt självtest utesluter inte att du har covid-19, medan ett positivt resultat innebär att du sannolikt har sjukdomen. Om testet tas vid screening på din arbetsplats följer du din arbetsgivares instruktioner.

Säkerhetsgruppen upphäver sina kontinuerliga möten och sammankallas enbart vid behov.

Frågor till säkerhetsgruppen hänvisas i fortsättningen till kvalificerad handläggare och utredare, Eric Karlsson: eric.karlsson@arjepog.se, 072-522 04 48.

Med vänlig hälsning,

Säkerhetsgruppen

Publicerad av: Sandra Westerlund
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00