20 april 2023

Skoterförbud införs på flera områden i Arjeplogs kommun

Arjeplogs kommun har beslutat om skoterförbud inom två områden, med stöd av terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen. Förbudet gäller inom Karta för Gájsásj, Árvesduoddar och Säjddevárre (28/4-30/6), Kráhpiesvarrie, Tjamuok och Jeärtta (23/4-30/6), Njássja, Tjidtjak, Fierrás med Tjállasvárddo och Pieljekaise (21/4-30/6) samt Jilliebe Storbatjevárrie (4/2-1/6).

Karta för Gájsásj, Árvesduoddar och Säjddevárre

Karta över Gájsásj, Árvesduoddar och Säjddevárre

Karta för Kráhpiesvarrie, Tjamuok och Jeärtta

Karta över förbudsområde, markerat i rött


Karta för Njássja, Tjidtjak, Fierrás med Tjállasvárddo och Pieljekaise

Karta över förbudsområden, markerade i rött


Karta för Jilliebe Storbatjevárrie

Karta över förbudsområde, markerat i blått.


Vissa undantag finns för både områden, bland annat gäller förbudet inte för de undantag som framgår av terrängkörningsförordningen. Terrängmotorfordonstrafik är också tillåten längs vissa leder och färdstråk, där avvikelser på max 50 meter från led och färdstråk får ske under vissa förutsättningar. Dessutom har ortsbor rätt att färdas kortaste väg till och från sitt fritidshus om fastigheten är belägen inom förbudsområdet.

Förbudet syftar till att skydda naturen och djurlivet samt att främja det icke motoriserade friluftslivet under den aktuella perioden. För mer information om besluten och hur man överklagar, ser vår sida för tillfälliga skoterförbud.

En person som spolar vatten ur en kran

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00