27 april 2023

Arjeplogs kommun och Polisen presenterar gemensamma medborgarlöften för ökad trygghet

Arjeplogs kommun och Polismyndigheten presenterar nu gemensamma medborgarlöften för åren 2023-2024. Dessa löften har tagits fram för att öka tryggheten, minska brottsligheten och stärka medborgarnas delaktighet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Medborgarlöftena har utarbetats efter att medborgare involverats genom en trygghetsenkät, samt genom fysiska möten med allmänheten. Detta har gett invånarna och medarbetarna i Arjeplogs kommun möjlighet att påverka och belysa vad som anses vara aktuellt inom det brottsförebyggande arbetet.

 

- Det är positivt att kommunen och polisen på nytt tagit hand på en överenskommelse för vårt gemensamma arbete för det brottsförebyggande arbetet i vår kommun, där god dialog och samarbete är en nyckel för att nå goda resultat och främja tryggheten, säger Isak Utsi, kommunalråd i Arjeplogs kommun.

Polisen och Arjeplogs kommun lovar genom medborgarlöftet att under avtalets tid arbeta med följande: brottsförebyggande arbete, bättre tillgänglighet och närvaro, tydligare information och kommunikation, ökad trafiksäkerhet samt uppföljning.

- Vi gör det här för medborgarnas skull, främst för att öka tryggheten i kommunerna men också i ett relationsskapande syfte att öka tilliten för kommunens och polisens samarbete i brottsförebyggande frågor, säger Andreas Nyberg, lokalpolisområdeschef Piteå Älvdal.

- Nu har vi tillsammans med bland annat Folkhälsorådet, HOP-rådet och även en trygghetsenkät ringat in vilka insatser som ska ligga högt på agendan närmaste tiden. Dessa utgörs bland annat av åtgärder för trafiksäkerhet, det drogförebyggande arbetet såväl som tillgänglig och synlig polis samtidigt som vi kontinuerligt delar lägesbild och anpassar vår handlingsplan efter behov, säger Isak Utsi.

Läs de överenskomna medborgarlöftena här Pdf, 154.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Isak Utsi och Andreas Nyberg

På bild: Isak Utsi, kommunalråd och Andreas Nyberg, lokalpolisområdeschef Piteå Älvdal.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00