05 maj 2023

Samverkansöverenskommelse stärker det lokala brottsförebyggande arbetet

Arjeplogs kommun är glada att meddela att en samverkansöverenskommelse har ingåtts mellan Polismyndigheten, Arvidsjaur kommun och Arjeplog kommun. Syftet med överenskommelsen är att stärka och utveckla samarbetet mellan polisen och kommunerna inom flera viktiga fokusområden, bland annat alkohol, narkotika, doping, tobak och spelmissbruk (ANDT-S), brottsförebyggande arbete (BRÅ), samt psykisk och fysisk hälsa.

För att nå en fungerande samverkan och gemensam förståelse för de lokala problemen kommer polismyndigheten och kommunerna att skapa en gemensam lägesbild. Denna lägesbild kommer att baseras på det faktaunderlag som båda parter förfogar över och kommer att fungera som grund för gemensamma prioriteringar.

 

Den överenskomna samverkansmodellen bygger på flera delar:

  • Information och kartläggning av problemområden inom polisen och kommunen, samt i denätverk som bedrivs i brotts- och drogförebyggande arbete.
  • Skapande av en gemensam lägesbild baserad på kartläggning från varje kommun.
  • Strategiska överenskommelser som grundar sig på den gemensamma lägesbilden upprättas.
  • Konkret brottsförebyggande arbete som bedrivs i sammansatta samverkansgrupper i varje kommun med handlingsplaner som grund.

Arjeplogs kommun och Polisen kunde i slutet av april presentera gemensamma medborgarlöften för åren 2023-2024, också det med syfte att öka tryggheten. Läs mer om detta här:
https://arjeplog.se/nyheter/nyheter-startsida-2023/2023-04-27-arjeplogs-kommun-och-polisen-presenterar-gemensamma-medborgarloften-for-okad-trygghet

Läs samverkansöverenskommelsen här Pdf, 818.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00