Svenska för invandrare

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare (sfi) har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Ingen övre åldersgräns definieras i skollagen.

Personer med kunskaper i danska eller norska har inte rätt till utbildningen, om grundläggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig.

Bosatt i landet

Som bosatt i landet avses i skollagen den som ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen. För mer information om folkbokföring och att flytta till Sverige, se Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Fler som har rätt till sfi

Ett undantag från att behöva vara bosatta i landet finns för finländska medborgare, som är bosatta i Finland nära gränsen till Sverige, men som stadigvarande arbetar i kommunen. Dessa finländska medborgare har också rätt till utbildning i svenska för invandrare, förutsatt att de uppfyller övriga krav.

De som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan EU och dess medlemstater samt Schweiz, om fri rörlighet för personer, räknas som bosatta i landet. De har också rätt till sfi förutsatt att de övriga kraven är uppfyllda.

Hemkommunen är ansvarig för att erbjuda utbildningen

Det är hemkommunen som är skyldig att erbjuda sfi för den som har rätt att delta. Hemkommunen är den kommun som personen är folkbokförd i.

Sfi på folkhögskola

En person som har rätt till utbildning i svenska för invandrare har också rätt och möjlighet att istället delta i en folkhögskolas utbildning som motsvarar sfi. För att detta ska vara möjligt ska folkhögskolan ha getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg. Folkhögskolan ska också ha för avsikt att ta emot personen till utbildningen.

Påbörja utbildningen

Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt och kunna påbörjas inom tre månader om det inte finns särskilda skäl. För personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser ska kommunen aktivt verka för att de ska kunna påbörja sfi inom en månad från det att de anmält sig till utbildningen.

Rätt att fullfölja kursen

Om en elev har antagits till en kurs har han eller hon också rätt att fullfölja kursen. Studierna kan dock upphöra om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredställande framsteg. Huvudmannen beslutar om detta. Om det finns särskilda skäl ska det dock finnas möjlighet för eleven att återuppta studierna.

Lagrum

Rätten till sfi regleras i 22 kap. 13-14 och 16-17 §§ samt 29 kap. 2-3 och 6 §§ skollagen (2010:800).

Se även 24 kap. 11-15 §§ skollagen för utbildning vid folkhögskola som motsvarar utbildning i svenska för invandrare.

Kurser

Sfi är uppdelad i fyra kurser: A, B, C och D. Kurserna är anpassade till din kunskapsnivå, dina behov och dina studiemål. Undervisningen är avgiftsfri.

För mer information kontakta rektor.

Publicerad av: Inger Holgersen
Senast ändrad: 21 september 2018

Information

Rektor
Nina Lango
Telefon: 0961-141 58
Mobil: 070-283 49 30

Administration
Inger Holgersen
Telefon: 0961-142 04


Användbara länkar:
csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
stipendier.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
KY-utbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
folkhogskola.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
studentumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
yhguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
studeravidare.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20