Anslagsbevis

 • Norrbottens e-nämnd
  Ansvarigt organ:
  Norrbottens e-nämnd
  Sammanträdesdatum:
  2023-03-03
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-03-19
  Anslaget tas ned:
  2023-04-10
  -------
 • Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  Ansvarigt organ:
  Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  2023-01-30
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-03-17
  Anslaget tas ned:
  2023-04-10
  -------
 • Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  Ansvarigt organ:
  Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  2023-02-21
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-03-17
  Anslaget tas ned:
  2023-04-10
  -------
 • Gemensam överförmyndarnämnd
  Ansvarigt organ:
  Gemensam överförmyndarnämnd
  Sammanträdesdatum:
  2023-03-14
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-03-18
  Anslaget tas ned:
  2023-04-08
  -------
 • Sociala utskottet
  Ansvarigt organ:
  Sociala utskottet
  Sammanträdesdatum:
  2023-03-20
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-03-23
  Anslaget tas ned:
  2023-04-17
  -------
 • Barn- och utbildningsutskottet
  Ansvarigt organ:
  Barn- och utbildningsutskottet
  Sammanträdesdatum:
  2023-03-20
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-03-23
  Anslaget tas ned:
  2023-04-17
  -------
 • Allmänna utskottet
  Ansvarigt organ:
  Allmänna utskottet
  Sammanträdesdatum:
  2023-03-16
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-03-22
  Anslaget tas ned:
  2023-04-13

 • Budgetberedningen
  Ansvarigt organ:
  Budgetberedningen
  Sammanträdesdatum:
  2023-03-13
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-03-24
  Anslaget tas ned:
  2023-04-14
  -------
 • Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  Ansvarigt organ:
  Miljö-, bygg- och räddningsnämnden § 31-34
  Sammanträdesdatum:
  2023-03-28
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-03-29
  Anslaget tas ned:
  2023-04-21
  -------

Publicerad av: Anette Burman Labba
Senast ändrad:

Information

Medborgarservice
Telefon 0961-144 44

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20