Anslagsbevis

 • Kommunstyrelsen
  Ansvarigt organ:
  Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  2023-09-04
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-09-14
  Anslaget tas ned:
  2023-10-06
  -------
 • Kommunstyrelsen - Sekretess
  Ansvarigt organ:
  Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  2023-09-04
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-09-14
  Anslaget tas ned:
  2023-10-06
  -------
 • Budgetberedningen
  Ansvarigt organ:
  Budgetberedningen
  Sammanträdesdatum:
  2023-09-05
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-09-14
  Anslaget tas ned:
  2023-10-06
  -------
 • Sociala utskottet - Sekretess
  Ansvarigt organ:
  Sociala utskottet - sekretess
  Sammanträdesdatum:
  2023-09-18
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-09-18
  Anslaget tas ned:
  2023-10-10
  -------
 • Gemensam överförmyndarnämnd
  Ansvarigt organ:
  Gemensam överförmyndarnämnd
  Sammanträdesdatum:
  2023-09-12
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-09-16
  Anslaget tas ned:
  2023-10-07
  -------
 • Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  Ansvarigt organ:
  Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  2023-09-20
  Förvaringsplats för handlingarna:
  Medborgarservice, Arjeplogs kommun
  Anslaget sattes upp:
  2023-09-21
  Anslaget tas ned:
  2023-10-13
  -------

Publicerad av: Anette Burman Labba
Senast ändrad:

Information

Medborgarservice
Telefon 0961-144 44

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20