Kungörelser

 • Samråd kring sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten inom Bottenvikens vattendistrikt
  Den 1 november 2020– 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.Enligt 5 kap 3 § vattenförvaltningsförordningen ska samrådshandlingarna hållas tillgängliga hos samtliga länsstyrelser och kommuner inom respektive vattendistrikt. Vi ber er därför se till att handlingarna för de vattendistrikt ni berörs av finns tillgängliga hos er under samrådsperioden 1 november 2020 – 30 april 2021. Det kan ni till exempel göra genom att ge möjlighet att ta del av handlingarna via en dator, eller genom att ha utskrivna versioner till hands i receptionen.Observera att ett län eller en kommun kan beröras av flera vattendistrikt. Ni kan alltså få utskick från fler än en Vattenmyndighet, och behöver därför hålla handlingar från samtliga berörda vattenmyndigheter tillgängliga.Samrådshandlingarna för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 november: www.vattenmyndigheterna.se/samrad Länk till annan webbplats..Följande handlingar ingår i samrådet för Bottenvikens vattendistrikt:
  • Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 (inklusive bilagor).
  • Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 (inklusive bilaga).
  • Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer 2021-2027.
  • Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för Bottenvikens vattendistrikt 2021-2027.
  Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).Materialet kommer inte att skickas som tryckt upplaga men Vattenmyndigheten kan bistå med att skicka enstaka utskrivna exemplar om det finns behov.Har ni frågor kan ni kontakta oss på Bottenvikens vattenmyndighet via e-postadressen nedan.Med vänlig hälsning Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistriktVattenmyndigheten.Norrbotten@lansstyrelsen.se
 • Flytt och skrotning av ett fordon
  Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har med stöd av 1 § tredje punkten och 3 § andra stycket lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall beslutat att flytta ett fordonsvrak i Arjeplogs kommun. Fordonet kommer vid flytten att tillfalla Arjeplogs kommun och fordonet kommer därefter att skrotas. Fordonet är:Registreringsnummer: SGK 276Färg: RödMärke, modell: Opel Zafira 5DÖnskar du som ägare att komma i kontakt med handläggare, kontakta kommunen via e-post kommun@arjeplog.se eller växeln 0961-140 00.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Medborgarservice
Telefon 0961-144 44

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20