Ny ansökan

För alkoholservering krävs i de flesta sammanhang serveringstillstånd. Kraven regleras i alkohollagen och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Alkohollagen säger att du som söker ska visa för kommunen att du är lämplig för uppgiften. Det innebär en del pappersarbete för din del. Vi som arbetar som handläggare på biståndsenheten guidar dig genom ansökningsprocessen.

1. Boka möte

Handläggarna på Serveringstillstånd kan visa dig vilka uppgifter och handlingar du ska lämna tillsammans med din ansökan.

2. Göra ansökan

Blanketten för ansökan hittar du i vår blankettbank. Kom ihåg att bifoga alla bilagor. Handläggningstiden kan ta upp till 4 månader från det att ansökningavgiften är betalad och ansökan är komplett med alla handlingar.

3. Andra myndigheter yttrar sig

Kommunen skickar remisser (frågor) till bolagsverket, polis, skatteverk, kronofogden, räddningstjänst och miljökontoret med flera.

4. Göra kunskapsprov

Den som söker tillstånd får oftast göra folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar en tid med dig när det är dags.

5. Utredning

Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Vi besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.

6. Beslut

När utredningen är klar kan kommunen fatta beslut.

7. Bifall eller avslag

Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan man få serveringstillstånd. Tillståndsbevis skrivs ut och man kan börja servera alkohol. Om alkohollagens krav inte är uppfyllda kan man inte få serveringstillstånd. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du gör detta.


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Handläggare
Lena Kines

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20